planifico

Tinc clar que els discursos de marca han d’estar ben organitzats. Per això, dissenyo plans de comunicació anuals que indiquen què cal dir en cada moment a cada canal. A vegades els executo jo i d’altres ho fa el client. Permeten planificar la feina, estalvien disgustos i improvisacions. Són la guia perfecta perquè la narrativa de la marca tingui continuïtat i resulti amena i interessant. Una vegada el pla està creat, és tan fàcil com mirar quin dia som i veure què toca comunicar.